top of page

ДАТУМ НА ПОСЛЕДНА РЕВИЗИЈА: ЈУЛИ 2022 г

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ZODIACMATCH

1. КОИ СМЕ НИЕ?
1.1. Ние сме zodiacmatch, компанија основана според белгискиот закон, која е регистрирана
канцеларија на Koophandelstraat 11, 9230 Wetteren, Белгија („zodiacmatch“, „ние“) и
регистриран во Crossroads Bank for Enterprises (Kruispuntbank van Ondernemingen
или KBO) под претпријатие број 0784.532.436.
1.2. Ние во zodiacmatch обезбедуваме апликација за социјално состанување базирана на компатибилни хороскопски знаци.
Кога ќе се најде совпаѓање, корисниците можат да генерираат извештај за да го предвидат билансот на
врска и погледнете ги третирањата на хороскопските знаци, прикажани во обоени срца.
1.3. Го цениме вашето право на приватност и правиме максимални напори да ги заштитиме вашите лични податоци во
во согласност со важечкиот закон за заштита на податоците, вклучително и Општата заштита на податоците
Регулатива (ЕУ) 2016/679 („GDPR“) и националното законодавство за спроведување. Во оваа Приватност
Политика, објаснуваме кои лични податоци ги собираме од вас, за кои цели ќе ги прибираме
обработете ги овие податоци, на која правна основа ја базираме оваа обработка, на кого вашите лични
податоците може да се префрлаат, колку долго ги чуваме вашите податоци, како ги заштитуваме вашите податоци и што
права што ги имате во врска со обработката на вашите лични податоци.
1.4. Сите концепти кои не се експлицитно дефинирани во оваа Политика за приватност, го имаат истото значење како во нашата
Услови за користење.
2. ОД КОГО СОБИРАМЕ ПОДАТОЦИ?
2.1. Во текот на нашиот бизнис, ние може да собираме лични податоци од клиенти, корисници на
Апликација, потенцијални клиенти, посетители на нашата апликација, лица кои го обезбедуваат својот бизнис
картичка или на друг начин нивните податоци за контакт до нас, и лицата кои не контактираат преку е-пошта или
во спротивно.
3. КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ?
3.1. Со користење на нашата Апликација, ние ги собираме и обработуваме вашите податоци. Некои аспекти на овие податоци
може да се квалификуваат како лични податоци. Ги обработуваме следните категории на лични податоци:
- Лични податоци што самите ги внесувате во Апликацијата како што е вашиот телефон
број, адреса на е-пошта, пол итн.
- Лични податоци што ги добиваме од други, како на пример кога ќе одлучите да ги споделите
информации со нас преку вашата сметка на социјалните медиуми.
- Лични податоци собрани кога ја користите нашата Апликација, како што се информации за уредот
(IP адреса, ID на уред итн.), информации за користење (искористени функции, корисници што ги поврзувате и
интеракција со бројот на пораки што ги испраќате и примате).

3.2. Zodiacmatch може да ги обработи следните лични податоци во согласност со одредбите
на оваа Политика за приватност. Следниве лични податоци ќе треба да се обезбедат на а
задолжителна основа:
- Информации за регистрација, како што се целото име, адресата на е-пошта, хороскопскиот знак, хороскопското име,
датум на раѓање, време на раѓање (со паѓачко мени AM или PM), место на раѓање, пол, мобилен телефон
број.
- Технички информации како што е IP-адреса
- Кориснички информации како што се слики на корисникот, локација (раѓање), интереси, професија
Следниве лични податоци ќе треба да се обезбедат на доброволна основа:
- Информации во делот „За“.
- Духовни верувања
4. ЗА КОИ ЦЕЛИ ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?

4.1. Може да ги користиме гореспоменатите лични податоци за следните цели:

- (1) Администрирајте ја вашата сметка дозволете zodiacmatch да ја обезбеди својата апликација;
- (2) Подобрете ја нашата апликација;
- (3) Интеракција со други корисници;
- (4) Обезбедување на законска усогласеност;
- (5) спречување, откривање и борба против измама и други незаконски или неовластени активности;
- (6) Промоција и користење на корисничка сметка од страна на корисникот.
Во согласност со GDPR, ние ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на следново законско
основи:
- Обработката на личните податоци за (1), (2) и (3) ја базираме на неопходноста за
извршување на договорот што го склучивме со субјектот на податоците, особено
Условите за користење (чл. 6.1 б) GDPR). За обработка на духовните верувања, кои можат
да бидат доброволно обезбедени од страна на корисникот, ние се базираме на експлицитна согласност на
субјект на податоци (чл. 9.2 а) GDPR).
- Обработката на личните податоци за (4) ја базираме на неопходноста од усогласеност
со законска обврска (чл. 6.1 в) GDPR).
- Обработката на личните податоци за (5) ја базираме на неопходноста за
извршување на задача извршена во јавен интерес (чл. 6.1 д) GDPR).
- Ја засноваме обработката на личните податоци, вклучително, но не ограничувајќи се на обработката
на слики и податоци за локација, за (6) на експлицитна согласност од субјектот на податоците
(чл. 9.2 а) GDPR).

5. СО КОГО ГИ СПОДЕЛИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?
5.1. Можеме да ги откриеме вашите лични податоци на следните страни:
- Други корисници на апликацијата: споделувате информации со други корисници кога сте
откријат информации за Апликацијата. Ве молиме бидете внимателни со вашите информации и
проверете дали сте задоволни со видливоста на содржината што ја споделувате.
- Со нашите даватели на услуги и партнери: користиме трети страни за да ни помогнат да работиме
и да ги подобриме нашите услуги. Овие трети страни ни помагаат со различни задачи, вклучително и
хостирање и одржување на податоци, аналитика, грижа за клиентите, маркетинг, рекламирање,
процесирање на плаќање и безбедносни операции. Ние исто така споделуваме информации со партнерите
кои дистрибуираат и ни помагаат во рекламирањето на нашите услуги. На пример, можеме да споделиме
ограничени информации за вас во хаширана, нечовечка читлива форма за рекламирање
партнери
- Со спроведување на законот/кога тоа го бара законот: Можеме да ги откриеме вашите информации доколку
разумно неопходно: (i) да се усогласи со правен процес, како што е судски налог,
покана или налог за претрес, истрага од владата/за спроведување на законот или друго
законски барања; (ii) да помогне во спречувањето или откривањето на криминалот (предмет во
секој случај според важечкото право); или (iii) да се заштити безбедноста на кое било лице.

5.2. Кога пренесуваме лични податоци на трети страни, ние секогаш гарантираме дека ги спроведуваме
соодветни технички и организациски мерки за заштита. Онаму каде што е потребно, ќе
на пример, склучи договор за пренос или договор за процесор, кој утврдува
ограничувања за користење на вашите лични податоци и обврски во однос на безбедноста на
вашите лични податоци.
5.3. Вашите лични податоци нема да се позајмуваат или продаваат на трети страни за маркетинг цели без
вашата претходна изречна согласност.
5.4. До степен до кој вашите податоци се пренесуваат во контекст на овој напис во земји надвор
Европската Унија кои не обезбедуваат соодветно ниво на заштита за вашите податоци,
zodiacmatch ќе се погрижи компаниите на кои се пренесуваат вашите податоци да обезбедат

соодветно ниво на заштита. Конкретно, склучивме Стандарден договор
Клаузули (SCC) со нив. Zodiacmatch гарантира дека секогаш ќе се проверува, од случај до случај
основа, дали постои соодветно ниво на заштита за трансфери во трети земји.
6. КОЛКУ ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?
6.1. Ние не ги чуваме вашите лични податоци подолго отколку што е потребно за целите за кои се
собрани и обработени (како што е опишано погоре).
6.2. За целите на обезбедување услуги на нашите клиенти, ќе го задржиме онолку долго
неопходни за исполнување на целите наведени погоре, освен ако подолг период на задржување не е (i)
неопходни за покривање на нашата одговорност или (ii) се бара или е дозволено со закон.
6.3. Сите лични податоци чисто за научно-истражувачки или статистички цели можат
да се чуваат подолги периоди.
6.4. Во однос на податоците на посетителите на нашата Апликација, ние се повикуваме на нашата Политика за колачиња.
7. КАКО ГИ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?
7.1. Преземаме соодветни технички и организациски мерки за да обезбедиме ниво на безбедност
соодветни на специфичните ризици што ги идентификувавме.
7.2. На тој начин ги заштитуваме вашите лични податоци најдобро што можеме од уништување, губење,
промена или неовластено откривање или пристап до лични податоци пренесени, складирани или
инаку обработени. Достапни се повеќе информации за нашите безбедносни мерки
барање.
8. КОИ ПРАВА ГИ ИМАТЕ КАКО ПРЕДМЕТ НА ПОДАТОЦИ?
8.1. Повлечете ја вашата согласност во секое време: имате право да ја повлечете согласноста таму каде што тие
претходно дале согласност за обработка на вашите лични податоци.
8.2. Приговор за обработка на вашите лични податоци: имате право да приговарате на
обработка на вашите лични податоци доколку обработката се врши врз правна основа на а
легитимен интерес, вклучително и профилирање. Вие исто така имате право да приговорите на обработката
на вашите лични податоци за цели на директен маркетинг. Ова право е апсолутно - ние секогаш ќе
почитувајте го.
8.3. Право на пристап: имате право да добиете потврда од нас за тоа дали или не
ние ги обработуваме вашите лични податоци, за да добиеме пристап до тие лични податоци и како
и зошто се обработува, како и да добие копија од тие податоци.
8.4. Право на исправка: имате право да добиете корекција на вашите лични податоци или
да побараме да ги комплетираме вашите лични податоци доколку забележите дека ги обработуваме
неточни или нецелосни податоци за вас.
8.5. Право на бришење: имате право да добиете бришење податоци во одредени конкретни случаи.
8.6. Право на ограничување: имате право да имате обработка на вашите лични податоци
ограничени во одредени специфични случаи.
8.7. Право на преносливост на податоци: имате право да ги добиете личните податоци што ги имате
ни обезбеди во структурирана, најчесто користена и машински читлива форма, и да
пренесете ги тие лични податоци (или нека бидат пренесени) на друг контролор.
8.8. Можете да ги искористите горенаведените права со испраќање е-пошта на zodiacmatch11@gmail.com
или во случај на правото на приговор на директен маркетинг, исто така, преку врската за откажување вклучена во
нашите маркетинг е-пошта. Остварувањето на овие права во принцип е бесплатно. Само во
во случај на неразумни или повторени барања, може да наплатиме разумна административна
такса. Секогаш се трудиме да одговориме на вашите барања или прашања што е можно побрзо. Е
можно е прво да побараме доказ за идентитетот за да го потврдиме вашиот идентитет. За
дополнителни информации и совети за горенаведените права, посетете ја апликацијата на податоците
Заштитен орган: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Покрај горенаведеното
права, исто така имате право во секое време да поднесете жалба до Органот за заштита на податоците во врска со обработката на вашите лични податоци од нас. Можете да контактирате

органот на contact@apd-gba.be или по пошта на следната адреса:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Друкперсстраат 35
1000 Брисел

8.9. Понатаму, секогаш можете да изберете да ја деинсталирате апликацијата или да ја избришете вашата сметка.
Кога информациите на вашиот профил се неточни, имате право да го ажурирате вашиот
информации.
9. ПРИВАТНОСТ НА ДЕЦАТА
9.1. Ако се сомневате дека корисникот е под 18 години, ве молиме испратете е-пошта до
zodiacmatch11@gmail.com со доказ или слика од екранот на корисникот во кој се сомневате дека се наоѓате
прекршување на оваа Политика за приватност. Zodiacmatch ќе одлучи по сопствена дискреција дали
постои повреда на оваа Политика за приватност. Zodiacmatch ќе го извести известувачот за тоа
одлука дали да се деактивира сметката. Zodiacmatch ќе го извести и прекршителот
со порака дека (i) има прекршување на Политиката за приватност и (ii) содржината
треба да се избрише. Прекршителот има рок од 7 дена од ова известување до
zodiacmatch за да ја избришете целата содржина со прекршување. По овој 7-дневен период, зодијак ќе се поклопи
деактивирајте ја сметката на прекршителот.
10. ИЗМЕНИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ
10.1. Одвреме-навреме може да биде потребно да се измени оваа Политика за приватност. Кога објавуваме
промени во политиката, ќе го промениме датумот „последно ажуриран“ на врвот на
документ. Најновата верзија на оваа Политика за приватност ќе биде достапна на нашата
Апликација во секое време.
11. КОНТАКТ
11.1. Ако имате какви било прашања или грижи во врска со оваа Политика за приватност или нашата обработка на
вашите лични податоци, можете да не контактирате на zodiacmatch11@gmail.com.

bottom of page